Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika se izrađuje u skladu sa Zakonom i Pravilnicima i specifičan je za svako preduzeće. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu obavezuje poslodavce da izvrše procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, donesu opšti akt kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i vode potrebnu evidenciju na unapred zadatim obrascima.

Detaljnije informacije:

GLOBAL GAP sistem menadžmenta – Dobra praksa u agraru u skladu sa zahtevima GLOBAL GAP

GLOBAL G.A.P. je sistem menadžmenta u agraru, u primarnoj komercijalnoj proizvodnji hrane namenjene tržištu, kojim se uvodi u praksu i obezbeđuje potvrda dosledne primene Dobre Prakse u Agraru čime se ostvaruje bezbednost agrarnih proizvoda za ljudsko konzumiranje. GLOBAL G.A.P. je serija normativnih dokumenata / standarda koji su opšte prihvaćeni i omogućavaju međunarodno priznatu sertifikaciju Dobre Prakse u Agrarnoj proizvodnji (G.A.P. – Good Agricultural Practices).

Detaljnije informacije:

HACCP sistem analize rizika i upravljanje procesima u kritičnim kontrolnim tačkama

HACCP sistem (Hazard Analysis and Critical Control Points) je sistemska metoda, zasnovana na sedam principa (Codex Alimentarius), kojom se utvrđuju, ocenjuju i nadziru faktori rizika u proizvodnji, preradi i prometu životnih namirnica. HACCP sistem predstavlja niz uzastopnih aktivnosti kojima se, na osnovu analize rizika i preventivnih mera, obezbeđuje proizvodnja zdravstveno ispravnih i higijenski odgovarajućih prehrambenih proizvoda visogog nivoa kvaliteta.

Detaljnije informacije:

ISO standardi

Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda. Ključni ISO standardi razrađeni u okviru ove organizacije i primenljivi na teritoriji Republike Srbije su: Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001, Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001, Sistem menadžmenta kvalitetom laboratorije – ISO 17025, Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000.

Detaljnije informacije: